Contacts

 • Prof. Mykhaylo Lobur
  Chairman: Prof. Mykhaylo Lobur

  Head of CAD Department, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

  mlobur@polynet.lviv.ua
 • Dr. Nazariy Andrushchak
  Conference Secretary:Dr. Nazariy Andrushchak

  CAD Department of Lviv Polytechnic National University, Ukraine

  nazariy.a.andrushchak@lpnu.ua
 • Prof. Pavlo Tymoshchuk
  Publication Chair:Prof. Pavlo Tymoshchuk

  CAD Department of Lviv Polytechnic National University, Ukraine

  pautym@polynet.lviv.ua
 • Dr. Natalia Bokla
  Financial Issues: Dr. Natalia Bokla

  CAD Department of Lviv Polytechnic National University, Ukraine

  k.natalio@gmail.com
 • Dr. Mykhaylo Melnyk
  Accommodation: Dr. Mykhaylo Melnyk

  CAD Department of Lviv Polytechnic National University, Ukraine

  melnykmr@gmail.com
 • Prof. Sergiy Shcherbovskyh
  Travel arrangements: Prof. Sergiy Shcherbovskyh

  CAD Department of Lviv Polytechnic National University, Ukraine

  shcherbov@gmail.com
General Issues: please contact cadsm@lpnu.ua

Contact information

 • CAD Department, building 4, room 324.
 • Lviv Polytechnic National University
 • St. Bandera 12, 79013, Lviv, Ukraine